top of page
Structural%20Designing_edited.png

Tasarım

Sağlam bir tasarım koruması elde etmek için olmazsa olmaz hususlar yenilik ve ayırt ediciliktir. Tasarım sürecinin hem idari hem de adli kısmında tecrübeli ekibimiz tarafından yapılacak çalışmalarla, müvekkillerimizin sağlam ve gerçekten korunabilir bir tasarım tesciline kavuşabilmesini sağlıyoruz.

Hizmetler:

  • Tasarım başvurularının dosyalanması ve başvuru sürecinin takibi

  • 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 55. Madde uyarınca "tescilsiz tasarım" statüsündeki tasarımların korunması konusunda danışmanlık hizmetleri

  • Yenilik/Ayırt edicilik araştırmaları ve analizleri

  • TürkPatent nezdinde yapılacak muhtelif tasarım işlemlerine (devir, lisans ve benzeri) ilişkin sözleşme hazırlanması, bu işlemlerin dosyalanması ve bu konularda danışmanlık sağlanması

  • Müvekkillerimizin tasarım haklarını yurt dışındaki ülkelerde de koruyabilmesi için Lahey sistemi üzerinden tasarım başvurusu yapılması ve bu başvuruların tescil istenen tüm ülkelerde takibi

  • Tasarım yenilemesi

  • Benzer tasarımlara karşı itiraz dosyalanması

  • Kurum kararlarına karşı itiraz hazırlanması ve dosyalanması

  • Üçüncü kişi itirazlarına karşı görüş hazırlanması ve dosyalanması

bottom of page