top of page
Hand%20with%20locked%20iPhone%20X_edited

Kişisel Verilerin Korunması

Anayasal güvence altında olan kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına karşı sahip oldukları bir haktır. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir.

 

Kısaca değinmek gerekirse kanunun “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesi’nde, kişisel veri kavramı için: “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” şeklinde tanımlama yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi kararlarında ise “Belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgiler”i ifade etmektedir. Bu bağlamda “adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri” gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; “telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler” kişisel veri olarak ifade edilmiştir. 

Ofisimiz; 

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler, yapılan düzenlemeler ışığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile ilgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi, bu hususta uyum süreçlerinin oluşturulması ve işletilmesi, 

  • Yine bu hususta gerekli bilgilendirmelerinin ve eğitimlerin verilmesi, sunum ve seminerlerin yapılması, 

  • Kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması, Kanun’a istinaden düzenlenmesi gereken Politikaların düzenlenmesi, Kanun’un getirdiği birtakım yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerin mevzuata uygun hale getirilmesi, 

  • Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (‘’KVKK’’) tarafından verilen Kurul kararlarının takibi ve güncel gelişmelerin takibi, kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bakımından ve/veya veri sorumlusu adına da idari, hukuki ve cezai başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi, idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi

 

işlemlerinde müvekkillerine profesyonel ve nitelikli destek vermektedir.  

bottom of page